Kooperativet Arbetslivscentrum

Arbetslivscentrum är ett kooperativ i Falun som förenar individens behov av arbete
och samhällets behov av arbetstillfällen och rehabiliteringstjänster med marknadens
behov av tjänster. De erbjuder catering, drop in-café, legoarbeten, gardintvätt,
lokalvård och andra tjänster som kund kan efterfråga. De har som främsta mål att ge
personer som står långt från arbetsmarknaden möjlighet att utvecklas på en trygg
plats genom deras olika verksamhetsben.

Tjänster & produkter

  • Arbetsintegration
  • Café
  • Catering
  • Legoarbeten
  • Städtjänster
  • Tvätttjänster

Kontaktuppgifter

Webb: www.arbetslivscentrum.se
Telefon: 023-184 80
E-post: kooperativet@arbetslivscentrum.se

Verksamhetsområde

Falun med omnejd

Referensuppdrag

Falu Plast

Organisationsnummer: 769625-5806

Vilka globala mål bidrar företaget till?