Återvinningsbutiken Ludvika

Återvinningsbutiken i Ludvika driver återvinningscentral och secondhandbutik. De har som främsta mål att ge personer som står långt från arbetsmarknaden möjlighet att utvecklas i sin egen takt genom gemenskap och social träning.

Tjänster & produkter

  • Arbetsintegration
  • Återbruk
  • Återvinning
  • Second hand
  • Transport

Kontaktuppgifter

Webb: Föreningens Facebook-sida
Telefon: 070-600 78 36
E-post: atervinningsbutiken.ludvika@gmail.com

Verksamhetsområde

Ludvika (med omnejd)

Referensuppdrag

Organisationsnummer: 769627-0979

Vilka globala mål bidrar företaget till?