RIK i Örebro ekonomisk förening

Utveckla och testa fram metoder och strukturer som underlättar för kvinnor och män med invandrarbakgrund att komma in i den ordinarie arbetsmarknaden, samt stimulera dem till egen utveckling och inflytande i det lokala och regionala utvecklingsarbetet.

Tjänster & produkter

  • Informationsseminarier med mångkulturell profil
  • Lotsverksamhet
  • Projektutveckling
  • Rådgivningar
  • Utbildning och ledarskap

Kontaktuppgifter

Webb: –
Telefon: 076- 791 14 47
E-post: eszter.engstrom@telia.com

Verksamhetsområde

Örebro kommun samt region

Referensuppdrag

Är under utveckling… Just nu genomför RIK en kvalitativ lägesanalys i kommunens socioekonomiskt utsatta områden för att identifiera dagens problemen samt belysa den omfattande kreativitet som människor med invandrarbakgrund har. Resultatet kommer att analyseras och presenteras med Örebro universitetets medverkan i ett regionalt seminarium ”Social och ekonomisk hållbarhet för lokal och regional tillväxt”

Organisationsnummer: 769640-0873

Vilka globala mål bidrar företaget till?