Hela Heten Hedemora AB

Hela Heten i Hedemora är en verksamhet som är ett arbetsintegrerande socialt företag, där medarbetarna erbjuds möjlighet till anställning anpassad efter varje enskild individs förutsättningar och kompetens. De arbetar mot privatpersoner, företag och myndigheter. Deras största fokus ligger på gröna arbeten i skog och natur som fungerar som en läkande och helande arbetsplats, men de arbetar även med trädgårdsservice.
När en anlitar Hela Heten bidrar en till att deras anställda känner sig uppskattade och får en meningsfull arbetsdag, vilket bidrar till en ökad självkänsla.

Tjänster & produkter

  • Arbetsintegration
  • Fönsterputs
  • Måleri
  • Röjning i skog och mark
  • Snöskottning
  • Trädbeskärning
  • Trädfällning
  • Trädgårdsskötsel
  • Vedklyvning

Kontaktuppgifter

Webb:
Telefon: 0225-257071
E-post: maria.samils@svenskakyrkan.se

Verksamhetsområde

Hedemora
Säter
Avesta

Referensuppdrag

Organisationsnummer: 559068-2315

Vilka globala mål bidrar företaget till?