Tillberga Grannskapsservice

Tillberga Grannskapsservice (TGS) är en ekonomisk förening där Tillbergaborna har möjlighet att gå med som medlemmar och där vi arbetar med medborgarstyrd samhällsservice.

Tjänster & produkter

 • Badhus
 • Bibliotek
 • Demokratiutveckling
 • Förskola
 • Fritidsgård
 • Hushållsnära tjänster
 • Kulturarrangemang
 • Omsorg
 • Restaurang
 • Teknik och idrottsverksamhet
 • Verksamheter för äldre och funktiionsnedsatta

Kontaktuppgifter

Webb: www.tillberga.com
Telefon: 021-81 65 00
E-post: kontoret@tillbergags.nu

Verksamhetsområde

Tillberga, Västerås

Referensuppdrag

Se hemsida

Organisationsnummer: 769635-6653

Vilka globala mål bidrar företaget till?