DialogKraft AB svb

Ett samarbete med DialogKraft främjar social hållbarhet varje dag genom att människor som har svårt att få fäste på den ordinarie arbetsmarknaden erbjuds en varaktig anställning.

Tjänster & produkter

  • Arbetsintegration
  • Emballage
  • Fastighetsskötsel

Kontaktuppgifter

Webb: www.dialogkraft.se
Telefon: 0223-65 50 57
E-post: info@dialogkraft.se  

Verksamhetsområde

Sverige med fokus på Mälardalen

Referensuppdrag

Systemair, Svensk Emballageteknik och Lucchini är alla stora uppdragsgivare.

Organisationsnummer: 556921-2128

Vilka globala mål bidrar företaget till?