Återbygget ekonomisk förening

Återbygget är ett socialt företag som jobbar mot flera mål inom Agenda 2030.
Vi vill skapa cirkulära flöden inom byggsektorn och har vårt primära arbetsområde inom Mälardalen.

Tjänster & produkter

  • Återbruksinventering
  • Demontering
  • Försäljning av byggmaterial
  • Koldioxidbesparingskalkylering

Kontaktuppgifter

Webb: www.aterbygget.se
Telefon: 073-072 48 87
E-post: pelle@aterbygget.se

Verksamhetsområde

Mälardalen

Referensuppdrag

Kommer inom kort.

Organisationsnummer: 769638-9225

Vilka globala mål bidrar företaget till?